ประกาศผลเจ้าหน้าที่งานพยาบาล

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำเเหน่งลูกจ้างชั่วคราว 
ปฎิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพยาบาล