ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานทำความสะอาดอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานในหน้าที่พนักงานทำความสะอาดอาคารเรียน