ทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย

 

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพื้นฐานของประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง และในช่วงบ่ายนักเรียนเข้าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว