คว้าแชมป์หุ่นยนต์อัตโนมัติระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ STEM Education ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
ในระดับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ทั้ง 12 โรงเรียน
ในระหว่าง วันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคือ

 1. นายณลงกรณ์ บุญเจริญ
 2. นายนวปฎล จันทร์เพ็ง
 3. นายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล
 4. นายธราธร หวังธรรมมั่ง

ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ในระดับชั้นมัธบมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคือ

 1. เด็กชายวัชราธรหมู่ ทองคํา
 2. เด็กชายณฐโชค เอกธีรธรรม
 3. เด็กชายกฤตวัฒน์ บุญลือ
 4. เด็กชายอรรควุฒิ อมาตยกุล

ครูผู้ควบคุมทีม

 1. ครูภาณุพงศ์ เยี่ยมยงวรรณ
 2. ครูศิวะรักษ์ จิตอุทัศน์
 3. ครูพุทธพงษ์ รัตนอำพร

IMG_0206 IMG_0155 IMG_0154 IMG_0151 IMG_0137 IMG_0135 IMG_0134 IMG_0133 IMG_0119 IMG_0113 IMG_0053

ขอขอบคุณภาพถ่าย ครูสกลเกียรติ ขันทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์