ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3

ขอเเสดงความยินดีกับ

นางสาวปาจรีย์ นวมนิ่ม ม.6/5
นายกฤษฎา สุขกมล ม.6/5
นายธนวัฒน์ เอกวัฒน์ ม. 6/1

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์