ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งคว้า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 4”

ขอแสดงความยินดีกับขอเเสดงความยินดีกับ น.ส.อภิชาดา ศุภวรรณ ชั้น ม.6/4 คว้า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 4” จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี