กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม