กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น และจัดการแข่งขันจำนวน 9 รายการ ดังนี้ 1. ประกวดคัดลายมือ ม.ต้น และ ม.ปลาย 2. ประกวดเขียนเรียงความ ม.ต้น และ ม.ปลาย 3. ประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.ต้น และ ม.ปลาย 4. ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น และ ม.ปลาย 5. แข่งขันรอบรู้วรรณคดี ม.ต้น และ ม.ปลาย 6. แข่งขันปริศนาร้อยกรอง (ผะหมี) ม.ต้น และ ม.ปลาย 7. แข่งขันพูดสุนทรพจน์ ม.ต้น และ ม.ปลาย 8. ประกวดผลงานจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทย ทุกระดับชั้น 9. ประกวดคู่ขวัญวรรณคดี ม.ต้น และ ม.ปลาย โดยกำหนดให้นักเรียนส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน จนถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยกิจกรรมในวันที่ 26 มิถุนายน แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ และช่วงเย็นเป็นการประกวดคู่ขวัญวรรณคดีทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย และมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแต่ละรายการ

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม