กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา จัดกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้

ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติและวันวิสาขบูชา ปี 2561

โดยมีท่านผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน คณะครู และ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม