กิจกรรมร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมชมนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2563 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร