กิจกรรมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564