21 มิ.ย. นี้ สดร. ชวนชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือน่านฟ้าไทย ย้ำพลาดรอบนี้ต้องรออีก 7 ปี

21 มิ.ย. นี้ สดร. ชวนชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือน่านฟ้าไทย ที่มา : เว็บไซต์ https://thestandard.co/

เราจะชนะ! ความร่วมมือของวิศวกรกระดาษจาก 3 มุมโลกเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ Face Shield

เราจะชนะ! ความร่วมมือของวิศวกรกระดาษจาก 3 มุมโลกเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้ Face Shield ที่มา : https://readthecloud.co/

Crew Demo-2 เลื่อนการปล่อยในนาทีที่ 16 ก่อนปล่อย เนื่องจากสภาพอากาศ ปล่อยอีกครั้งวันเสาร์

Crew Demo-2 เลื่อนการปล่อยในนาทีที่ 16 ก่อนปล่อย เนื่องจากสภาพอากาศ ปล่อยอีกครั้งวันเสาร์ ที่มา : https://spaceth.co/

ห้องเรียนทั่วโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร? สำรวจรูปแบบห้องเรียนของ 6 ประเทศ ในยุค COVID-19

ห้องเรียนทั่วโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร? สำรวจรูปแบบห้องเรียนของ 6 ประเทศ ในยุค COVID-19 ที่มา : https://thematter.co/

1 2 3 4 17