การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรม 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรัชนีวรรณ เหลือประสงค์    เด็กหญิงศตพร ไชยกาญจน์ รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายหาญ พิริยะสงวนพงษ์    เด็กชายวิษณุ สุมาลี ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณีรนุช สุดเจริญ รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวนันทิชา อยู่ยั่งยืนยง ผู้ฝึกซ้อม อาจารย์ปุณยวีร์ เจริญกิตตินุกูล ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงจิตติมา จันทราราม    เด็กหญิงธนภูมิ รัตนารามิก ผลการแข่งขัน กลอนสด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวินนุช มณีโชติ   […]

ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology(KOSEN) และ Ibaraki College

ยินดีต้อนรับคณะจาก National College of Technology (KOSEN) และ Ibaraki College ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก    

“การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (รอบระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  2559

1 9 10 11 12 13 17