ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ หอสมุดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

มาออกกำลังกายสมองกันหน่อย กับเกมปริศนาตัวเลข

*กติกาแสนจะง่าย คือ เติมตัวเลขลงในช่องว่างวงกลม โดยจะต้องมีผลรวมเท่ากับตัวเลขที่อยู่ระหว่างช่อง เช่น 3 + 6 + 9 = 18  แค่นี้เองครับ เฉลย credit : https://www.popsci.com

21 มิ.ย. นี้ สดร. ชวนชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือน่านฟ้าไทย ย้ำพลาดรอบนี้ต้องรออีก 7 ปี

21 มิ.ย. นี้ สดร. ชวนชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือน่านฟ้าไทย ที่มา : เว็บไซต์ https://thestandard.co/

1 2 3 16