23 ก.ย. 2557 แนะนำครูญี่ปุ่น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขอต้อนรับ Ms.Hisako INOUE ครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่น จากโครงการ NIHONGO Partners ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2557 – 17 มีนาคม 2558 (รวม 6 เดือน)

ประกาศรายชื่อ(ใหม่)+รายละเอียดค่าย 3 รุ่น1

            * หมายเหตุ ขอให้นักเรียนส่งแบบตอบรับกลับมายังโรงเรียนภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ได้ 2 ช่องทางคือ ทางโทรสารหมายเลข 032-470293 ทางอีเมลล์ pccphetacd@gmail.com

สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงและบริการอาหารนักเรียนค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

  ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงและบริการอาหารนักเรียนค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1 55 56 57 58 59 65