ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะทางวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคต่างๆ

วันนักประดิษฐ์ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย และหน่วยงานในระบบวิจัย จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง EH 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ร่วมจัดแสดงผลงาน และเข้าชมการจำหน่ายสินค้า นวัตกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และระดับเยาวชนจากทั่วประเทศ การเสวนาและฝึกอบรมด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่น่าสนใจอีกมากมาย

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (ม.ต้น)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ – เนตรนารี จัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาส ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561

งานนิทรรศการทางวิชาการเขาย้อยวิทยา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 อาจารย์ชิรัชย์  ระหว่างบ้าน และอาจารย์สนฤดี  ศรีสวัสดิ์ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมแสดงมีทั้งเอกสารความรู้ การละเล่นที่สนุกสนานจากสุขศึกษา – พลศึกษา และกิจกรรมศิลปะกับความพอเพียงอย่าง ” จิ้มแปะ ” ที่น้องๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากฝึกสมาธิ สนุก ได้ความรู้แล้วนั้น ยังได้ชิ้นงานกลับบ้านอีกด้วย

MWITS Open House 2018

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เข้าร่วมงานเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWITS Open House 2018) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจ เข้าชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียน ผ่านการแสดงผลงานวิชาการของครู – นักเรียน ผลงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพัตนาผู้เรียน การเข้าชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องวิจัย ทั้งนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานกลับมา

ม.ธรรมศาสตร์แนะแนวแนะนำน้อง

พี่ๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าแนะแนว แนะนำสาขาวิชาต่างๆให้กับน้องม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

1 2 3 4 5 18