กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงค เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ลานหน้าหอประชุมกาญจนาภิเษก

ต้อนรับ จภ.เชียงราย โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และครูผู้ควบคุมดูแล ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ณ หอพัก 1 พรเจ้าฟ้า และหอพัก 6 อำไพดรุณี

แนะแนว แนว จากศิษย์เก่า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยอาจารย์ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และอาจารย์ชิรัชย์ ระหว่างบ้าน ร่วมกับศิษย์เก่า รุ่น 20 ได้จัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อแนะนำคณะสาขาวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ ให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ศึกษาดูงาน

วันที่่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เข้าศึกษาดูงานด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน โครงการโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

Top Awards Day

ผู้อำนวยการชลิต ระหว่างบ้าน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่มีผลสอบคะแนนโอเน็ตปีการศึกษา 2560 เต็มร้อย ในงาน Top Awards Day ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดขึ้น

1 2 3 4 5 8