อบรมการใช้ LogBook

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21

วันสันติภาพโลก

คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี รวมใจยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพโลก 21 กันยายน 2561  

ต้อนรับบุคลากรใหม่

21 กันยายน 2561 ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่พัสดุคนใหม่ นายกฤษฎา ทองพิทักษ์ชัย เจ้าหน้าที่พัสดุ เกิดวันที่ 25 มิถุนายน 2527 ภูมิลำเนา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

12 กันยายน 2561 คณะครูนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มอบช่อดอกไม้แด่ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น  “ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ”

1 2 3 8