อบรมการใช้ LogBook

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการประเมิน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม