รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย