พิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1

krut

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ประจวบฯ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(เพชรบุรี)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ราชบุรี)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สมุทรสงคราม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(กาญจนบุรี)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สุพรรณบุรี)

 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1