ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(พนักงานประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)

คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ

-ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่  1-10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ(8:30-16:30) ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี