ประกวดโลโก้ฉลากน้ำดื่มโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้ฉลากน้ำดื่มของโรงเรียน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และโลโก้ที่ชนะการประกวดจะได้รับการนำไปทำฉลากน้ำดื่มเพื่อนำมาจำหน่ายให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไว้ใช้บริโภคต่อไป

ซึ่งสามารถส่งผลงานพร้อมชื่อนักเรียนได้ที่ อาจารย์สุรินทร์  ผุดผ่อง หรือ SURIN_PD@HOTMAIL.COM  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558