งานนิทรรศการทางวิชาการเขาย้อยวิทยา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 อาจารย์ชิรัชย์  ระหว่างบ้าน และอาจารย์สนฤดี  ศรีสวัสดิ์ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันวิชาการของโรงเรียนเขาย้อยวิทยา ซึ่งกิจกรรมที่นำไปร่วมแสดงมีทั้งเอกสารความรู้ การละเล่นที่สนุกสนานจากสุขศึกษา – พลศึกษา และกิจกรรมศิลปะกับความพอเพียงอย่าง ” จิ้มแปะ ” ที่น้องๆนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากฝึกสมาธิ สนุก ได้ความรู้แล้วนั้น ยังได้ชิ้นงานกลับบ้านอีกด้วย

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม