ค่ายส่งเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้จัดกิจกรรม ” ค่ายส่งเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น ”

เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น

ณ หอประชุมการจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม