ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นหอพักนักเรียน

1) ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน 2)ประกาศสอบราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้านักเรียน 3)ประกาศสอบราคาจ้างปรุงและบริการอาหารนักเรียน

ประกาศ จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  (โดยวิธีพิเศษ)

// คลิก เพื่อดาวน์โหลดประกาศ (pdf)
// คลิก เพื่อดาวน์โหลดรายการหนังสือ (pdf)

ประกาศ สอบราคาจ้างซักรีดเสื้อผ้านักเรียน

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครู :: ลานกีฬา :: ส้วม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด (pdf file)

1. ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน 205/26
   1.1 ประกาศ
   1.2 ประมาณราคากลางบ้านพักครูโสด 5 ห้องนอน 205/26

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา หอพักนักเรียน อาคารเรียนและสนามกีฬา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์กีฬา หอพักนักเรียน อาคารเรียนและสนามกีฬา

// คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ
// คลิกเพื่อดาวน์โหลดสรุปผลการประมาณราคา

ประกาศแจ้งค่ายอัจฉริยภาพสำหรับนักเรียน ม.ต้น ค่าย 2 (คลิก เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 
1. การแต่งกาย
    วันที่ 16 มี.ค.57       ชุดนักเรียน

รายละเอียดการเรียกตัวสำรอง นักรียนใหม่ ปี 2557 (คลิก! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

การเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม
ขอให้นักเรียนตัวสำรองที่ทางโรงเรียนได้โทรติดต่อไปตอบแบบตอบรับยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน
มายังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ใน 2 ช่องทาง คือ
     1) โทรสารหมายเลข 032-470293 
     2) e-mail : pccphet@hotmail.com

Pages